Stalowe hale magazynowe cieszą się dziś dużą popularnością w wielu branżach przemysłu – od produkcji żywności, przez motoryzację, kończąc na zakładach chemicznych. Wynika to z wielu zalet takich obiektów, między innymi stosunkowo niskich kosztów ich postawienia. Koszty te są jednak zmienne i uzależnione od bardzo wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Projekt hali

Każda hala magazynowa musi być postawiona według poprawnego od strony technicznej i oficjalnie zatwierdzonego projektu. Inwestorzy mają w tej kwestii dwie opcje do wyboru. Pierwszą z nich jest wybranie gotowego, standardowego projektu, który może zostać ewentualnie dostosowany do preferencji bądź warunków gruntowych. Druga opcja to projekt wykonany na indywidualne zamówienie, uwzględniający wszelkie potrzeby przedsiębiorstwa. Wykonanie nowego projektu wymaga czasu, dlatego opcja ta jest droższa i podnosi ogólne koszty inwestycji.

Wielkość hali

Nie ma wątpliwości, że to jeden z najważniejszy z czynników wpływających na koszt budowy. Im większa hala, tym większe zapotrzebowanie na materiały i energię, potrzebną, chociażby do przetransportowania prefabrykowanych elementów na plac budowy. Większa hala wymaga ponadto więcej czasu i zaangażowania większej ekipy pracowników do jej skonstruowania. Wszystko to ma ogromny wpływ na koszt inwestycji.

Rodzaj materiałów budowalnych

Materiały używane do konstruowania hali magazynowej nie są jednolitą grupą produktów – różnią się między sobą parametrami, a to wpływa na ich cenę. Przykładem są tutaj płyty warstwowe, których jednym z najważniejszych parametrów jest przenikalność ciepła U. Uzyskanie płyty warstwowej o stosunkowo niskiej wartości U (a więc zapewniającej lepszą izolację cieplną) jest kosztowne, dlatego też materiały o najlepszych właściwościach tego typu są droższe od produktów z wyższym U. Krótko mówiąc – im lepsze parametry zastosowanych materiałów budowalnych, tym wyższy koszt budowy hali. Warto jednak myśleć o takiej inwestycji w dłuższej perspektywie czasu. Wykorzystanie droższych, ale lepszych materiałów pozwoli znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji obiektu – np. zapotrzebowanie na energię cieplną, czy serwisowanie konstrukcji.

Instalacje wewnętrzne

Każda hala magazynowa powinna mieć odpowiednie wyposażenie, które umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. Mowa tutaj między innymi o instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ogrzewaniu. W określonych przypadkach konieczne jest również zastosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych. O tym, jakiego rodzaju rozwiązania techniczne zostaną zastosowane w danym magazynie, decyduje przede wszystkim specyfika produktów, które mają w nim być przechowywane.

Lokalizacja hali

Wszystkie opisane wyżej czynniki można uznać za wewnętrzne, tj. związane bezpośrednio z konstrukcją hali i procesem jest budowania. Poza nimi wyróżnia się również cały szereg czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na ogólny koszt inwestycji, ale nie dotyczą hali wprost. Najlepszym przykładem jest tu koszt związany z zakupem działki budowlanej o odpowiedniej wielkości. Należy zauważyć, że na koszt ziemi również wpływają różne czynniki, takie jak np. jej położenie – dwie działki o takiej samej powierzchni mogą znacznie różnić się wartością, wystarczy, że obie znajdują się w różnych województwach lub w różnych odległościach od ośrodków miejskich. Sam zakup ziemi to nie jedyny wydatek – zdarza się, że grunt musi zostać dostosowany do zabudowy, np. poprzez jego wyrównanie, konieczne może być również uzbrojenie działki, a więc doprowadzenia do niej mediów, takich jak prąd, woda czy gaz. W takim przypadku im dalej działka znajduje się od sieci, tym większy koszt jej uzbrojenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione zmienne, nie sposób jednoznacznie odpowiedź na pytanie, ile kosztuje budowa hali. Zazwyczaj przyjmuje się jednak, że metr hali to wydatek rzędu kilkuset złotych.