Właściwe przystosowanie hali do współczesnych potrzeb przemysłu wpływa na efektywność pracy, a także na jakość wykonywanych produktów czy usług. Podpowiadamy na co koniecznie zwrócić uwagę planując budowę i wyposażenie hali produkcyjnej

Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne

Podstawowym warunkiem dostosowania obiektu produkcyjnego do nowoczesnych wymogów jest jej odpowiednia konstrukcja hali stalowej oraz zastosowanie w niej rozwiązania architektoniczne. Należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak wysokość hali, zapewnienie łatwego dostępu dla pracowników oraz maszyn, szerokość przejść między liniami produkcyjnymi. Warto również pamiętać, że hale można w przyszłości rozbudować w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb.

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Właściwie zaprojektowane stanowiska pracy, niezbędne instalacje, takie jak wentylacja, oświetlenie i klimatyzacja, zabezpieczenia przeciwpożarowe znacznie wpływają na wydajność produkcji. Należy jednak pamiętać, że nie ma rozwiązań uniwersalnych. Przykładowo do zakładów gdzie panuje duże zapylenie (np. w wyniku obróbki drewna), należy zastosować inne systemy wentylacji i filtrowania powietrza, niż w obiektach gdzie takiego problemu nie ma.

Ekoefektywność

Coraz większe znaczenie dla współczesnego przemysłu ma kwestia dbałości o środowisko naturalne. Dlatego warto brać pod uwagę możliwości zastosowania rozwiązań ekologicznych podczas modernizacji hal produkcyjnych. Należy myśleć o stosowaniu energooszczędnych technologii, takich jak oświetlenie LED, płyty warstwowe PIR o dobrych parametrach termoizolacyjnych, czy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.