Współczesny biznes potrzebuje rozwiązań elastycznych, pozwalających łatwo dopasować je do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku. Jednym z takich rozwiązań są bez wątpienia hale stalowe, których konstrukcję można z łatwością modyfikować. Czy to oznacza, że można je również zdemontować w całości i przenieść w inne miejsce?

Czy halę można zdemontować i przemieszczać?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta – tak, hale o konstrukcji stalowej można zdemontować i przenieść w inne miejsce. Dzięki modułowości obiektu oraz stosunkowo niewielkiej masie użytych materiałów, proces ten jest znacznie prostszy niż w przypadku budynków murowanych. Hale stalowe składają się w całości z prefabrykowanych elementów – np. profili zimno giętych, płyt warstwowych – które montowane są na miejscu budowy. W razie potrzeby można je w prostu sposób rozłączyć bez ryzyka uszkodzenia ich struktury.

Przed rozpoczęciem procesu demontażu należy zadbać o odpowiednie przygotowanie terenu oraz zaplanowanie całego przedsięwzięcia. Kluczowe jest także zapewnienie właściwych środków transportu oraz wykwalifikowanego personelu, który podejmie się wykonania zadania. Sam demontaż polega na rozkręceniu poszczególnych elementów konstrukcji, co w praktyce oznacza odwrócenie procesu montażu. Po zdemontowaniu hali, jej elementy są ładowane na transport i przewożone do nowego miejsca przeznaczenia, gdzie następnie zostają zmontowane ponownie.

Kiedy warto zdecydować się na przemieszczenie hali stalowej?

Decyzja o przeniesieniu istniejącej hali stalowej może wynikać z różnych przyczyn. Przede wszystkim może być to konieczność dostosowania się do zmieniających się potrzeb wynikających z rozwoju firmy, takich jak zwiększenie powierzchni produkcyjnej czy magazynowej. Innym powodem może być chęć zoptymalizowania kosztów związanych z użytkowaniem obiektu, np. poprzez przeniesienie go bliżej głównych rynków zbytu czy dostawców surowców.