Hale stalowe to rozwiązanie, które cieszy się dziś ogromnym uznaniem w przemyśle. Lokowane są w nich zarówno zakłady produkcyjne, jak i magazyny oraz inne obiekty niezbędne do prowadzenia działalności. Wyjaśniamy, czy w świetle obowiązujących przepisów hale tego typu są uznawane za budynki.

Definicje prawne

Aby rozstrzygnąć, czy hala stalowa jest budynkiem, należy przeanalizować przepisy prawa budowlanego. Według ustawy Prawo budowlane budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a jego wyróżnikiem jest fundament i dach. Zgodnie z tą definicją hala stalowe nie jest budynkiem ponieważ jej konstrukcja nie jest trwale związana z podłożem – można ją bardzo łatwo zdemontować, np. w celu rozbudowy obiektu lub jego całościowego przeniesienie w inne miejsce.

Aspekty techniczne

Hala stalowa jest konstrukcją opartą na ramach nośnych wykonanych ze stali, które mogą być uzupełniane o inne materiały budowlane, takie jak płyty warstwowe czy przetlenia z poliwęglanu. Elementy te pozwalają na uzyskanie lekkiej i jednocześnie wytrzymałej konstrukcji, która może być projektowana zgodnie z potrzebami inwestora oraz wymaganiami lokalizacji obiektu.

Możliwość rozbudowanie lub przeniesienia obiektu w innej miejsce sprawia, że hale stalowe są popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw pragnących szybko dostosować swoją infrastrukturę do zmieniających się warunków rynkowych. Warto również podkreślić, że hale stalowe charakteryzują się krótkim czasem realizacji inwestycji. Dzięki gotowym systemom konstrukcyjnym cały proces budowy takiego obiektu może trwać zaledwie kilka tygodni.

Praktyczne zastosowania

Hal stalowych używa się przede wszystkim w przemyśle, jako miejsca produkcji, montażu czy magazynowania. Ze względu na dużą przestrzeń użytkową oraz możliwość swobodnego planowania wnętrza, hale te są doskonałym rozwiązaniem dla różnorodnych branż, takich jak motoryzacyjna, logistyczna, chemiczna czy spożywcza. Hale stalowe znajdują również zastosowanie w sektorze usługowym i handlowym. Można je spotkać jako obiekty sportowe, wystawiennicze czy pawilony handlowe. Ich uniwersalność pozwala na realizację najbardziej nietypowych koncepcji architektonicznych, jak chociażby hale z nietypowymi kształtami dachów czy przeszklonymi ścianami.