Rolnictwo, produkcja, przetwórstwo – firmy działające na tych obszarach potrzebują wysokich obiektów magazynowych, które zapewnią bezpieczeństwo różnego rodzaju produktom i surowcom. Obecnie coraz częściej odchodzi się od magazynowania w obiektach z cegieł i betonu, ich miejsce zajmują nowoczesne, stalowe hale magazynowe. Budowa tego typu konstrukcji przebiega w kilku kluczowych etapach.

Projektowanie hali

Żadna hala magazynowa nie może powstać bez wcześniej przygotowanego projektu, zawierającego informacje na temat wymiarów i kształtu obiektu czy materiałów, które mają zostać użytego w jego stawianiu. Klienci decydujący się na budowę hali mogą wybrać gotowy projekt lub zlecić wykonanie unikatowego.

Pierwsze z tych rozwiązań jest korzystne z finansowego punktu widzenia i znacznie skraca cały proces konstruowania hali. Dlatego korzystają z niego przede wszystkim przedsiębiorstwa, które nie mają bardzo sprecyzowanych wymogów, dotyczących parametrów obiektu.

Wykonanie unikatowego projektu na zamówienie podnosi cenę inwestycji, jednak pozwala stworzyć halę w pełni dostosowaną do indywidualnych potrzeb – obecnych oraz przyszłych przedsiębiorstwa. Taki wydatek może się bardzo opłacać, gdyż pozwala m.in. zoptymalizować koszty eksploatacji obiektu. Niezależnie od wybranego rozwiązana, na tym etapie zbierane są również informacje dotyczące m.in. warunków gruntowych oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli istnieje taka potrzeba, projekt jest dostosowany do wymogów otoczenia.

Prace ziemne

Po przygotowaniu projektu oraz dopełnieniu niezbędnych formalności, na działce budowlanej mogą zacząć się prace ziemne polegające na wykonaniu fundamentów, do których może zostać zakotwiczona cała konstrukcja hali. Prace ziemne to jedyny etap prac przy hali budowlanej, który powinien być przeprowadzony w odpowiednich warunkach – niska temperatura oraz opady deszczu czy śniegu uniemożliwiają wykonanie solidnego, betonowego podłoża.

Montaż hali

Kiedy fundamenty są gotowe i spełniają niezbędne wymogi, można przystąpić do systematycznego montażu hali. Podstawę stanowi tutaj szkielet, wykonany z odpowiednio połączonych profili zimnogiętych. Po jego wykonaniu przychodzi etap wypełniania ścian i zadaszenia – w tym celu wykorzystuje się między innymi płyty warstwowe oraz systemy okienno-drzwiowe, świetliki etc. Ponieważ wszystkie elementy konstrukcji są prefabrykowane i produkowane zgodnie ze ściśle określonymi standardami, nie wymagają one żadnej dodatkowej obróbki na placu budowy. Dzięki temu złożenie całej hali dla profesjonalnej ekipy jest pracą na zaledwie kilka dni – dokładny czas zależy oczywiście od wielkości obiektu oraz stopnia skomplikowania bryły.

Pracy wykończeniowe

Zanim postawiona hala będzie nadawała się do użytku, konieczne jest wykonanie prac wykończeniowych, takich jak:

Po wykonaniu tych wszystkich prac, nowa hala stalowa jest w pełni gotowa do użytku.