Hale stalowe to rozwiązanie, które zdążyło już niemal całkowicie zastąpić obiekty przemysłowe stawiane przy pomocy tradycyjnych metod i surowców, czyli cegieł i betonu. Obecnie znaczna większość zakładów produkcyjnych czy magazynów lokowana jest właśnie w prefabrykowanych halach z elementów stalowych. Obiekty te muszą, podobnie jak obiekty murowane spełniać szereg wymogów. Jakich?

Wysokość hali

Każda hala przemysłowa, niezależnie od swego przeznaczenia powinna mieć odpowiednią wysokość, dostosowaną zarówno do jej zadań, jak i warunków pracy wewnątrz. Minimalna wysokość, na jakiej powinien znajdować się strop budynku to 3 metry – w przypadku, gdy planowana produkcja ma odbywać się w warunkach szkodliwych (np. jeśli powietrze w środku może ulec zapyleniu lub zanieczyszczeniu innymi groźnymi dla zdrowia substancjami) minimalna wysokość to 3,3 metra.

Izolacyjność termiczna

Jeśli hala jest obiektem, w którym na stałe pracują ludzie lub przebywają zwierzęta, konieczne jest zapewnienie w jej wnętrzu odpowiednich warunków, jeśli chodzi o temperaturę. W tym celu zewnętrzne ściany oraz dach budynku muszą być wykonane z materiałów o zgodnych z normami wartościami współczynnika przenikania ciepła. W tej roli wykorzystywane są płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego, na przykład wełny mineralnej lub utwardzonej pianki z poliizocyjanuratu, znanego również jako PIR. Do ocieplania wnętrz używane są również tradycyjne rozwiązanie, np. płyty styropianowe. Obowiązujące w Polsce normy wskazują maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła U dla każdego z elementów konstrukcji hali przemysłowej:

Dlaczego jest to tak istotne? Kluczową kwestią jest fakt, że utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku jest niezbędne do stworzenia komfortowych warunków przebywania i pracy w nim. Ponadto odpowiednio wydajna termoizolacja pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną, co jest bardzo istotne dla utrzymania minimalnego wpływu działalności zakładów przemysłowych na środowisko naturalne.  Ma to również wpływ na koszty eksploatacji – dobrze izolowana hala jest tańsza w utrzymaniu zarówno w sezonie grzewczym, jak i latem, kiedy jej wnętrze jest klimatyzowane.

W zależności od tego, jakiego rodzaju prace są wykonywane w hali, temperatura w jej wnętrzu powinna wynosić minimum 14 stopni (w przypadku ciężkiej, fizycznej pracy) lub minimum 18 stopni (w przypadku prac lekkich i biurowych).

Oświetlenie hali

Ze względu na ich duże rozmiary, przemysłowe hale stalowe doświetlane są nie przy użyciu okien w ścianach, lecz świetlików (naświetli) mocowanych w dachu. To rozwiązania pozwala w znacznie większym stopniu wykorzystać światło słoneczne, padające na budynek od góry. Jeśli osoby pracujące w hali przebywają w niej co najmniej 4-godziny na dobę, budynek powinien być wyposażony w naświetla o powierzchni wynoszącej minimum 1/8 powierzchni podłogi obiektu. Dla budynku o powierzchni 100 m2 powierzchnia naświetli dachowych powinna wynosić co najmniej 12,5 m2. Wyjątkiem od tych przepisów są zakłady, w których stosuje się technologię produkcji wrażliwą na działanie promieniowania ultrafioletowego – wpuszczenie do wnętrza światła słonecznego będzie w takiej sytuacji miało negatywny wpływ na produkcję.

Bezpieczeństwo sanitarne

Każda hala, w której wykonywana jest praca w trybie zmianowym, muszą być wyposażone w odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Ewentualnie mogą one znajdować się w innym budynku, pod warunkiem jednak, że jest on połączony z halą za pomocą ogrzewanego łącznika, a odległości do nich z miejsca pracy nie przekracza 75 metrów.

Każde pomieszczenie higieniczno-sanitarne – toaleta, szatnia, natrysk – powinien być pomieszczeniem odgrzewanym, wentylowanym i odpowiednio oświetlonym, zaś ich ściany i podłogi powinny być wykończone przy użyciu nienasiąkliwych, zmywalnych materiałów. Najczęściej w tej roli wykorzystywane są płytki ceramiczne.

Ilość osobnych pomieszczeń sanitarnych w hali oraz ich wyposażenie uzależnione jest od ilości osób zatrudnionych w zakładzie pracy na jednej zmianie, a także ich płci:

Dopuszczalne jest utworzenie jednej toalety dla wszystkich pracowników niezależnie od ich płci, jeśli ich ilość na jednej zmianie nie przekracza 10 osób.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Stopień zabezpieczenia przeciwpożarowego hali stalowej uzależniony jest od wielu czynników, takich jak:

Jeśli w hali pracuje nie więcej, niż 10 osób na jednej zmianie, produkcji nie wymaga używania lub składowania materiałów łatwopalnych, a obiekt znajduje się w odległości większej, niż 15 metrów od innych nieruchomości (w tym sąsiednich działek) nie jest wymagane stosowanie w nich zabezpieczeń przeciwpożarowych. W innych przypadkach konieczne jest oszacowanie stopnia zagrożenia pożarem i zastosowanie odpowiednich rozwiązań.