Hale stalowe to rozwiązanie dominujące, jeśli chodzi o budownictwo na potrzeby przemysłu – wykorzystuje się je między innymi w charakterze zakładów produkcyjnych, magazynów, garaży, hal handlowych itp. Niezależnie od przeznaczenia, postawienie hali wymaga dopełnienia pewnych kwestii formalnych. Wyjaśniamy jakiego rodzaju dokumentacja i zezwolenia są niezbędne.

Decyzja o warunkach zabudowany i zagospodarowania terenu

Aby ją uzyskać należy wystąpić z wnioskiem do urzędu miasta lub gminy właściwych dla lokalizacji przyszłej hali. We wniosku określa się między innymi powierzchnię zabudowy, wysokość obiektu, jego przeznaczenie, a także warunki przyłączy mediów. Ponadto należy do niego dołączyć mapę zasadniczą terenu przeznaczonego na inwestycję.

Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać tylko wtedy, gdy teren na którym ma powstać hala nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli taki plan istnieje, wystarczy wystąpić do odpowiedniego wydziału urbanistyki o wypis i wyrys z planu miejscowego. Uzyskanie tych dokumentów jest potrzebne do przygotowania projektu hali.

Wniosek o warunki techniczne przyłączy

Kolejnym krokiem jest skierowanie wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączy wody, gazu, elektryczności. Wnioski składa się w przedsiębiorstwach odpowiadających za dostarczanie mediów – powinny one zawierać między innymi wspomnianą wyżej mapę oraz informację o rodzaju zabudowy, przewidzianym zużyciu mediów etc. Złożenie wniosku jest niezbędne, jeśli teren pod inwestycję nie został dotąd uzbrojony.

Decyzja środowiskowa

O jej wydanie należy wnioskować do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta właściwego dla lokalizacji inwestycji. Wydawana jest ona na podstawie dostarczonych danych na temat np. rodzaju planowanej działalności i ma na celu ustalenie wpływu, jaki inwestycja będzie miała na lokalne środowisko. Decyzja jest ważna przez 4 lata – jeśli do tego czasu inwestycja nie zostanie zrealizowana, należy ubiegać się o wydanie nowej decyzji.

Pozwolenie na budowę

Po dopełnieniu wymienionych wyżej formalności, zdobyciu wymaganych zgód i dokumentacji oraz przygotowaniu projektu nie pozostaje nic innego jak złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego wydziału architektury. Na wydanie pozwolenia ma on 65 dni, a pozostaje ona ważna przez 3 lata od daty wydania.