Hala stalowa jest konstrukcją, którą można postawić stosunkowo szybko i łatwo rozbudowywać w miarę potrzeb. Jednak musi być ona zbudowana w określonych warunkach gruntowych. Działka pod budowę hali musi mieć przeznaczenie na cele inwestycyjno-przemysłowe, trzeba też zaplanować optymalną lokalizację. Dużo zależy od przeznaczenia hali oraz rodzaju magazynowanych produktów.

Dogodna lokalizacja

Miejsce na budowę hali stalowej nie może być przypadkowe. W zależności od tego, czy planujemy postawić pomieszczenie produkcyjne, czy usługowe, należy przewidzieć łatwy dojazd klientów lub dostawców. Przechowywanie różnych towarów może wymagać stworzenia konkretnych warunków, aby nie uległy zniszczeniu lub zepsuciu. Ponadto nasza działalność nie powinna być uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Lokalnie mogą obowiązywać przepisy zawierające wymagania związane z odległością od domów. To wszystko trzeba sprawdzić przed zakupem działki i dopiero wówczas zdecydować o lokalizacji hali stalowej.

Aktualny stan prawny

Kolejną ważną kwestią jest stan prawny działki pod budowę hali. Musi być to teren przeznaczony na cele inwestycyjno-przemysłowe, co oznacza, że w ewidencji gruntów powinien być opisany symbolem Ba, Bi lub Bp. Należy sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zawiera wytyczne dotyczące terenu oraz warunków zabudowy. Działka inwestycyjna może nie być przeznaczona do stawiania budynków o określonych gabarytach lub wielu obiektów w małych odległościach od siebie. Jeśli plan zagospodarowania nie jest uchwalony, należy wystąpić z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy do gminy właściwej dla danej działki.

Właściwy rozmiar

Znaczenie ma wielkość działki, na której planujemy postawić halę stalową. Najlepiej mieć duży zapas powierzchni, ale nie zawsze jest to możliwe. Działka inwestycyjna może być zbyt mała, aby zmieścić planowane budynki oraz ciągi komunikacyjne. W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad lokalizacją placu przeznaczonego na magazynowanie, a także rozładunek materiałów i surowców. Wszystkie pojazdy i maszyny muszą mieć zapewniony swobodny dojazd oraz miejsce do bezpiecznego manewrowania.

Warunki geotechniczne

Budowa hali magazynowej jest również uzależniona od zapewnienia określonych warunków geotechnicznych. Ziemia może być zbyt wilgotna i nie będzie można postawić na niej ciężkiego obiektu. Dlatego warto zamówić badania hydrogeologiczne, które są wykonywane przez specjalistyczne firmy. Polega to na realizacji kilku odwiertów, określeniu warstw i rodzaju gruntu, a także poziomu wód gruntowych. Pozwala to podjąć decyzję o obszarze najkorzystniejszym na postawienie hali stalowej. W wielu wypadkach badania gruntu spowodują, że budowa hali będzie też tańsza z uwagi na konstrukcję fundamentów.

Media i instalacje

Niezależnie od przeznaczenia, hala wymaga podłączenia do niej mediów. Jeśli działka pod halę magazynową jest uzbrojona, ułatwia to rozpoczęcie prac. W przypadku braku odpowiednich instalacji, podczas budowy trzeba korzystać z tymczasowych źródeł zasilania. Wymaga to też uzyskania pozwolenia z gminy, co wydłuża czas całej inwestycji. W przypadku, gdy hala stalowa ma być ogrzewana, istotna może być instalacja gazowa. Trzeba też zwrócić uwagę na parametry sieci wodociągowej, w szczególności na dostępność hydrantów zewnętrznych. Ma to związek z przepisami przeciwpożarowymi, które określają odległości do linii gaszenia pożaru. Są to ważne kwestie bezpieczeństwa w całym okresie eksploatacji hali stalowej.

Wybór działki inwestycyjnej zawsze powinien być poprzedzony rozpoznaniem przeszkód i zagrożeń dla planowanej inwestycji. W ten sposób oszczędzimy czas i pieniądze. Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie współpracy z producentem hal stalowych takim jak Skeleton już na początkowym etapie planowania budowy hali stalowej. Dzięki temu budynek będzie najlepiej dostosowany do potrzeb naszej działalności i zaplanowanych rozwiązań technicznych.